sottopiatto Moneta ardesia

Sottopiatto MONETA in ardesia, argento / vermeille

prezzo: 315,00 € incl. tassesottopiatto Moneta ardesia

Sottopiatto MONETA in ardesia con moneta d'argento o di vermeille

 

Dimensioni: 20 x 1 cm